Adatvédelmi nyilatkozat

1. Adatkezelő

1.1. Az adatkezelő a ZV-Viker Kereskedelmi Zrt. (székhely: 1211. Budapest, Varrógépgyár u. 24. cégjegyzékszám: Cg. 01-10-044346; statisztikai számjel: 12296895 4674 114 43; adószám: 12296895-2-43) (a továbbiakban: „Adatkezelő”).

1.2. Az Adatkezelő a ZV-Viker Zrt. (a továbbiakban: „ZV-Viker Zrt”) az ügyfelekkel való megismertetését,  a ZV-Viker Zrt ügyfelek kiszolgálását továbbá az ezekhez kapcsolódó ügyviteli feladatokat, és ezeknek a keretében az Érintettek személyes adatainak kezelését a hatályos jogszabályi előírások és az üzleti etika szabályainak betartásával végzi.

1.3. Az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartásba vétele a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Infotv.”) 68. § (6) bekezdése alapján megtörtént az alábbi nyilvántartási szám(ok)on és tartalommal:

 • a. termékről, szolgáltatásról való érdeklődés, regisztráció, kapcsolatfelvétel lehetővé tétele, igények megismerése, ajánlattétel, kapcsolattartás, ingyenes szolgáltatások nyújtása;
 • b. termékek vásárlóinak kiszolgálása, velük való kapcsolattartás;
 • c. ügyfélszolgálati megkeresések kezelése, ügyfelekkel való kapcsolattartás;
 • d. állásajánlatra jelentkezők pályázatainak elbírálása, pályázókkal való kapcsolattartás;
 • e. hírlevél küldése, direkt marketing.

2. Az adatkezelés jogalapja

2.1. Az adatkezelésre az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint az érintett (a továbbiakban:„Érintett”) önkéntes hozzájárulása alapján, illetőleg az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor.

2.2. Az Érintett az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatás igénybe vételével, a regisztrációval, az Adatkezelő honlapjának használatával, egyes kérdőívek kitöltésével, a személyes adatainak önkéntes közlésével adja meg az adatkezeléshez való hozzájárulást.

2.3. A hozzájárulás kiterjed különösen a következő adatkezelési műveletekre: az adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése.

2.4. A 14. életévét be nem töltött kiskorú és az egyébként cselekvőképtelen Érintett nevében a törvényes képviselő adhat hozzájárulást. A 14. életévet betöltött, de 16. életévét még be nem töltött kiskorú, valamint az egyébként korlátozottan cselekvőképes Érintett a törvényes képviselőjének beleegyezésével vagy utólagos jóváhagyásával adhat hozzájárulást az adatkezeléshez. A 16. életévét betöltött kiskorú Érintett önállóan adhat hozzájárulást, a jognyilatkozata érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges. Az Adatkezelőnek nem áll módjában a hozzájáruló személy jogosultságát ellenőrizni, illetve a törvényes képviselő nyilatkozatának tartalmát megismerni, így az Érintett, illetve annak törvényes képviselője szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak. Az Adatkezelő a szolgáltatás használata esetén a törvényes képviselő megfelelő hozzájárulását megadottnak tekinti.

3. Az adatkezelés célja

3.1. Az adatkezelés célja az Adatkezelő szolgáltatásainak és termékeinek az ügyfelekkel való megismertetése, marketingtevékenységük fejlesztésére irányuló tanácsadás, a SalesAutopilot használatának támogatása, a SalesAutopilot felhasználóinak kiszolgálása, e-mail marketing témájú szakmai rendezvények szervezése, szakmai tanulmányok közzététele, az ügyfelekkel való kapcsolattartás, a szolgáltatás fejlesztése, közvélemény-kutatás, hírlevél küldése, továbbá az ezekhez kapcsolódó ügyviteli feladatok ellátása, amely az Adatkezelő által végzett egyes adatkezelések tekintetében az alábbiakat foglalja magában:

 • a. termékről, szolgáltatásról való érdeklődés, regisztráció, kapcsolatfelvétel lehetővé tétele, igények megismerése, ajánlattétel, kapcsolattartás, ingyenes szolgáltatások nyújtása — az érdeklődők tájékoztatása, velük való kapcsolattartás;
 • b. szolgáltatások, termékek vásárlóinak kiszolgálása, velük való kapcsolattartás — a vásárlók tájékoztatása, velük való kapcsolattartás;
 • c. ügyfélszolgálati megkeresések kezelése, ügyfelekkel való kapcsolattartás — az ügyfelek tájékoztatása, velük való kapcsolattartás;
 • d. állásajánlatra jelentkezők pályázatainak elbírálása, pályázókkal való kapcsolattartás — a pályázók tájékoztatása, velük való kapcsolattartás;
 • e. hírlevél küldése, direkt marketing — hírlevél-küldés.

4. A kezelt adatok köre

4.1. Az Adatkezelő által folytatott adatkezelés az egyes adatkezelési célok esetében az Érintetteknek az alábbiakban felsorolt személyes adataira terjed ki:

 • a. termékről, szolgálttásról való érdeklődés, regisztráció, kapcsolatfelvétel lehetővé tétele, igények megismerése, ajánlattétel, kapcsolattartás, ingyenes szolgáltatások nyújtása — vezetéknév, utónév, e-mail cím, mobil telefonszám, telefonszám, cégnév, weboldal címe, gyűjt-e feliratkozókat, ügyfélkörének nagysága, milyen gyakran tart értékesítési akciókat; rendelkezik-e: weboldallal, online megrendelési felülettel, webshoppal, üzlethelységgel, üzlethálózattal, viszonteladó partnerekkel, üzletkötőkkel; tart-e rendszeresen rendezvényeket; szolgáltatást vagy terméket forgalmaz; van-e feliratkozás utáni előre beprogramozott email sorozata; milyen email marketing / CRM szoftvert használ; postacím kiadvány küldéséhez;
 • b. termékek és szolgáltatások, oktatási termékek vásárlóinak kiszolgálása, velük való kapcsolattartás — vezetéknév, utónév, e-mail cím, cég neve, mobil telefon szám, vezetékes telefon szám; számlázási cégadatok;
 • c. ügyfélszolgálati megkeresések kezelése, ügyfelekkel való kapcsolattartás — vezetéknév, utónév, e-mail cím, cég neve, mobil telefon szám, vezetékes telefon szám;
 • d. állásajánlatra jelentkezők pályázatainak elbírálása, pályázókkal való kapcsolattartás — vezetéknév, utónév, születési hely és idő, édesanyja születési neve, lakóhely, e-mail cím, mobil telefon szám, vezetékes telefon szám, végzettség, munkahelyek, referenciák; nyelvtudás; fizetési igény; beleegyezés folyamatos adatkezelésbe; számlaképesség; munkakezdés legkorábbi lehetséges időpontja; hajlandóság próbafeladat megoldására, szakmai készségfelmérő feladatok megoldása; szakmai önéletrajz; egyéb megjegyzés; egyéb szakmai tapasztalattal; felkészültséggel; tervekkel; szakmai és személyes beállítottsággal kapcsolatos kérdések;
 • e. hírlevél küldése, direkt marketing — vezetéknév, utónév, lakóhely, e-mail cím, cég neve és székhelye, mobil telefon szám, vezetékes telefon szám.

4.2. Az Adatkezelő az Érintettektől névtelenül további demográfiai vagy üzleti adatokat is gyűjthet, amelyek – a névtelenség miatt – nem minősülnek személyes adatoknak.

4.3. Az Adatkezelő honlapjának használata során az Érintett böngészője által elküldött technikai információk a Server Log fájlokban eltárolódnak.

5. Az adatkezelés időtartama

5.1. Az Érintett személyes adatainak kezelése az adat közlésének időpontjától az adatnak az Adatkezelő általi törléséig tart.

5.2. Az Adatkezelő által folytatott adatkezelés az egyes adatkezelési célok esetében – az Érintett kérésére korábban való törlés hiányában – az alábbiakban meghatározott időtartamra terjed ki:

 • a. termékekről, szolgáltatásokról való érdeklődés, regisztráció, kapcsolatfelvétel lehetővé tétele, igények megismerése, ajánlattétel, kapcsolattartás, ingyenes szolgáltatások nyújtása — az utolsó megkeresés időpontjától számított 24 (huszonnégy) hónap;
 • b. termékek és szolgáltatások, oktatási termékek vásárlóinak kiszolgálása, velük való kapcsolattartás — az utolsó megkeresés időpontjától számított 24 (huszonnégy) hónap;
 • c. ügyfélszolgálati megkeresések kezelése, ügyfelekkel való kapcsolattartás — az utolsó megkeresés időpontjától számított 24 (huszonnégy) hónap;
 • d. állásajánlatra jelentkezők pályázatainak elbírálása, pályázókkal való kapcsolattartás — az álláspályázat lezárulásának időpontjától számított 24 (huszonnégy) hónap;
 • e. hírlevél küldése, direkt marketing — korlátlan időtartam a hírlevélről való leiratkozás időpontjáig.

5.3. Az Érintett hírlevél küldéséhez adott hozzájárulása megszüntethető a hírlevelek alján található leiratkozás linkkel, illetve az Adatkezelő ügyfélszolgálatának segítségével is.

5.4. Az adatbázisból való törlés az Érintett kérésére is történhet, így az adatkezelés – a fent meghatározott időtartamokon belül – mindaddig fennáll, amíg az Érintett kifejezetten nem kéri az Adatkezelőtől az adatainak törlését.

5.5. Az Adatkezelő legkésőbb az Érintett kérelmének átvételétől számított 30 (harminc) naptári napon belül törli az adatot.

5.6. A fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban meghatározott, például